Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου http://www.metaforiki-tsiaousi.gr/
Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Η.Π.Α.
Cookies στο σύνολο: 8

Κατηγορία: Απαραίτητα (1)
Τα απαραίτητα cookies συμβάλλουν στο να γίνει ένας ιστότοπος χρησιμοποιήσιμος, ενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες όπως η πλοήγηση σελίδων και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ
JSESSIONID nr-data.net HTTP Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού cookie: Διατηρεί τις καταστάσεις των χρηστών σε όλα τα αιτήματα σελίδων.
Πηγή: https://www.metaforiki-tsiaousi.gr/epikoinonia/
Τα δεδομένα αποστέλλονται σε: Ηνωμένες Πολιτείες (επαρκής)

Κατηγορία: Στατιστικά (4)
Τα στατιστικά cookies βοηθούν τους κατόχους ιστότοπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τους ιστότοπους, συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ
_ga metaforiki-tsiaousi.gr HTTP 2 χρόνια
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη.
Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι
_gat metaforiki-tsiaousi.gr HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το ρυθμό εισροής αιτημάτων
Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι
_gid metaforiki-tsiaousi.gr HTTP 1 ημέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.
Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι
collect google-analytics.com Pixel Συνεδρία
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια.
Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι

Κατηγορία: Μάρκετινγκ (3)
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε όλους τους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να προβάλλονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τον μεμονωμένο χρήστη και, ως εκ τούτου, πιο πολύτιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους τρίτων.

ΟΝΟΜΑ COOKIE ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΗΞΗ
IDE doubleclick.net HTTP 1 χρόνο
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το Google DoubleClick για την καταχώριση και αναφορά των ενεργειών του χρήστη του ιστότοπου μετά από προβολή ή κλικ σε μια από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στο χρήστη.
Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
pagead/1p-user-list/# google.com Pixel Συνεδρία
Cookie purpose description: Αναταξινόμητα
Πηγή: https://www.google.ie/pagead/1p-user-list/630847301/?random=1591949593101cv=9fst=1591948800000num=1bg=ffffffguid=ONu_h=768u_w=1024u_ah=768u_aw=1024u_cd=24u_his=2u_tz=0u_java=falseu_nplug=3u_nmime=4gtm=2oa640sendb=1data=event%3Dgtag.configfrm=0url=https:%2F%2Fwww.metaforiki-tsiaousi.gr%2Fref=https:%2F%2Fwww.metaforiki-tsiaousi.gr%2Ftiba=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%20%7C%20%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91.%CE%95.async=1fmt=3is_vtc=1random=1147584839resp=GooglemKTybQhCsOrmt_tld=1ipr=y
Τα δεδομένα αποστέλλονται σε: Ηνωμένες Πολιτείες (επαρκής)
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 μέρα
Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο φυλλομετρητής του χρήστη υποστηρίζει cookies.
Πηγή: Inline script
Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)
Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι